Don’t think of pink elephants!

RosaElefant

English Version below

No pensis en elefants roses! (Versió en Català)

Soc del parer que és saludable sentir, i expressar el que sentim, amb autoconfiança, autoestima i llibertat. Hi ha “accions” més saludables que d’altres, sobretot per a la pròpia salut mental, però els sentiments, tots ells, són saludables. Val la pena de sentir el més fastigós dels sentiments, encara que ens faci sentir literalment com una merda. Sentir el que sentim, sense posar-hi barreres, ens fa aprendre qui som, i qui no som, i aquests són els primers passos pel nostre creixement personal. Reprimir, i empassar-nos els sentiments, acaba com totes les formes de repressió: Fent un pet com un gla. És humà sentir avorriment, por, satisfacció, atracció, ràbia, tristesa, el que tu vulguis. Tu ets qui ha de donar nom als teus sentiments, siguin quins siguin, i fer-los amics teus.

Hi ha moments per sentir el que sentim, i moments per treballar en les nostres visions, projectes i desitjos. De vegades els “moments” coincideixen i coexisteixen en harmonia i d’altres vegades estan en conflicte, a menys que hi posem remei, per exemple, llaurant bones vibracions. La gent sàvia ens recomana que expressem els nostres desitjos, objectius i slogans de forma positiva, amb la finalitat d’atraure aquestes bones vibracions. El llenguatge és molt important. Les paraules que escollim per expressar un objectiu tenen un impacte directe, i no esborrable, en la nostra consciència. Els legendaris elefants roses en són un exemple divertit. Si us demano que “No penseu en un elefant rosa”, quin és el primer pensament que us passarà pel cap?
Exacte!

Passa el mateix amb slògans i frases motivadores. La meva visió és construir una República Europea de les regions unides, diverses i ecològicament intel.ligents. El meu primer projecte, conjuntament amb totes vosaltres, és el de construir una República Catalana innovadora, lliure, social i ecològica dins una Europa sense fronteres.
Tenim alguns slògans bons i positius:

 • I-inde-independència!
 • Llibertat.
  (L’apliquem sovint als presoners i presoneres polítiques, i fora bo d’aplicar-lo més a tot, incloent la República i l’autodeterminació.)
 • Visca Catalunya! Lliure!

Però queden massa elefants roses murris:

 • Ni un pas enrera
 • No tenim por
 • No ens aturarem
 • No defallirem
 • No ens rendirem.
  (En temps de Churchill, que també eren altres temps, aquest slògan tenia un sentit més adient. La frase es va crear en un moment en que el Regne Unit estava pensant seriosament en rendir-se.)

Quin és el vostre primer pensament quan sentiu No tenim por?
Exacte: Por.

També soc del parer que hem de tenir el coratge de sentir por de manera conscient i amb tota autoconfiança, però si us plau, no ens fiquem la por al cos dins frases creades per encoratjar-nos! Necessitem llenguatge positiu per motivar-nos, i donar-nos força per seguir caminant. També és important que celebrem fites positives, enlloc de celebrar batalles perdudes.
L’avantatge directe de fer servir frases positives és el de fer-nos sentir directament millor:

 • Endavant!
 • Cada dia un pas endavant!
 • Tirem endavant!
 • Fem camí!
 • Llaurem la llum!
 • Per la República!
 • Amb coratge!
 • Endavant, amb coratge!
 • Seguim!
 • Continuarem treballant amb força!

Benvolguts i benvolgudes companys i companyes de projecte de República Catalana, us convido a crear frases i slogans positius i plens de forçaAquesta és la manera de guanyar, pas a pas, llaurant la llum i la llibertat pel camí, cada dia.


Don’t think of pink elephants (English Version)

I’m a friend of feeling, and expressing feelings, with self-confidence, and freedom. Our actions can be more or less positive for our well being, but feelings are always healthy. The lousiest of feelings is worth to be felt, even if it feels like shit. Feeling what we feel, without borders, brings insight about ourselves, and knowing ourselves is the first step for personal growth. Repressing feelings, like any kind of repression, ends up exploding in your face. It’s human to feel boredom, fear, contentment, attraction, anger, grief, you name it. You’re the one who can name your feelings, and make them your friends.

There’s a time a time to feel whatever we feel, and a time to work on our visions, projects, and wishes. In some cases all “times” converge, and harmonize but sometimes they interfere with each other, unless we do something about it, like e.g. breeding good vibes. Wise people advise us to express our wishes, goals, and slogans, in positive form, in order to nurture these good vibes. Language matters! Whenever we express a wish, the wording has a direct impact in our consciousness, which cannot be erased. The legendary pink elephants are a cute example. If I ask you “Not to think of a pink elephant”, what’s the first thought that comes to your mind?
Exactly.

The same happens with motivational slogans. My vision is to build a European Republic of the united, diverse, and ecologically intelligent regions. My first project in this context, together with you fellow activists, is to build an innovative, free, social, and ecological Catalonia within an Europe with no borders.
We have a few powerful, and positive slogans:

 • Independence!
 • Freedom!
 • For a free Catalonia!

However, many of our current motivational slogans, and usual phrases, are full of critical, sorrowful pink elephants:

 • No step back!
 • We feel no fear! We’re not afraid!
 • We’ll never stop!
 • We’ll not give up!
 • We’ll not surrender!
  (Churchill’s slogan was pretty good back then, but times change, and the situation was different. UK was actually about to surrender to the German armies, when the historical decision NOT to surrender happened.)

What’s your first thought when you hear We feel no fear!?
Exactly: Fear.

I am a friend of feeling fear with self confidence, and full consciousness, but please, not in a motivational phrase! We need positive language to motivate each other, and to gather energy together. We also need to celebrate positive goals, rather than lost battles! It feels much better to use positive motivational phrases:

 • A step forward, every day!
 • Keep walking!
 • Let’s go ahead!
 • With full courage!
 • Breeding light!
 • We’ll go on!
 • We’ll keep working with full passion!

My dear pro-indy fellows, I invite you to innovate and promote powerfully positive motivational phrases. That’s the way to win, and enjoy the path at all times.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s